2016-11-28 12:47:11

So lucky ❤ @jiyeon2__
@melodysoyani thanks a lot ❤❤❤ LOVE LOVE
Tay bạn quá thơm 😍
1 lúc 2 card Jiyeon với 1 card Soyeon 🎉🎉🎉🎉
Quẫy lên nàooooo😆😆😆😆 #Jiyeon #Soyeon #T_ARA #Queens #VQueens
#TARA #ALBUM #minialbum #remember #Tiamo #poster #taraphotocard #photocardtara #photocard #kpop #korea #unboxing #bias #fan #hyomin #eunjung #boram #qri
#흥국화재행복을다주는암보험 #소연 #티아라 #띠아모
#picsart #l4l #f4f

So lucky ❤ @jiyeon2__
@melodysoyani thanks a lot ❤❤❤ LOVE LOVE
Tay bạn quá thơm 😍
1 lúc 2 card Jiyeon với 1 card Soyeon 🎉🎉🎉🎉
Quẫy lên nàooooo😆😆😆😆 #Jiyeon #Soyeon #T_ARA #Queens #VQueens
#TARA #ALBUM #minialbum #remember #Tiamo #poster #taraphotocard #photocardtara #photocard #kpop #korea #unboxing #bias #fan #hyomin #eunjung #boram #qri
#흥국화재행복을다주는암보험 #소연 #티아라 #띠아모
#picsart #l4l #f4f

Source

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다